MACHINES ALS BELEVENIS

Van restmaterialen en afgedankte apparaten bouw ik machines met nieuwe en verrassende functies. De creaties bewegen ons of reageren op beweging om hen heen. Met hun absurde werkingen, humor en hier en daar wat roest trekken ze de aandacht van de langslopende bezoeker.

 

ONDERDELEN VINDEN NIEUW BESTAAN

Boeiende, oude of afgedankte vormen herleven in nieuwe en verrassende verbanden.  Weggeworpen staan zij op met nieuwe zeggingskracht en verbeelding.